Alekšince

Katastrálne územia

Alekšince 800163

Základné sídelné jednotky

Alekšince 20016
Lahne 20017

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Alekšince (SK0233500020)