Andovce

Katastrálne územia

Andovce 800198

Základné sídelné jednotky

Andovce 20019