Andovce

Katastrálne územia

Andovce 800198

Základné sídelné jednotky

Andovce 20019

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Andovce (SK0234503029)