Arnutovce

Katastrálne územia

Arnutovce 800261

Základné sídelné jednotky

Arnutovce 20026