Arnutovce

Katastrálne územia

Arnutovce 800261

Základné sídelné jednotky

Arnutovce 20026

Košický kraj (8) » Okres Spišská Nová Ves (810) » Arnutovce (SK042A526363)