Báb

Časti obce

Alexandrov Dvor 414943
Malý Báb 400804
Veľký Báb 400816

Katastrálne územia

Malý Báb 800287
Veľký Báb 800295

Základné sídelné jednotky

Alexandrov Dvor 20027
Malý Báb 20028
Veľký Báb 20029

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Báb (SK0233500046)