Babiná

Katastrálne územia

Babiná 800333

Základné sídelné jednotky

Babiná 20033