Babiná

Katastrálne územia

Babiná 800333

Základné sídelné jednotky

Babiná 20033

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Babiná (SK032B518166)