Báč

Katastrálne územia

Báč 800406

Základné sídelné jednotky

Báč 20040