Bačka

Katastrálne územia

Bačka 800414

Základné sídelné jednotky

Bačka 20041

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Bačka (SK042B528102)