Bačkov

Katastrálne územia

Bačkov 800422

Základné sídelné jednotky

Bačkov 20042

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Bačkov (SK042B528111)