Bačkovík

Katastrálne územia

Bačkovík 800431

Základné sídelné jednotky

Bačkovík 20043
Rómska osada 20044