Bacúch

Katastrálne územia

Bacúch 800384

Základné sídelné jednotky

Bacúch 20038
Pôbišovo 20271

Banskobystrický kraj (6) » Okres Brezno (603) » Bacúch (SK0323508446)