Bacúch

Katastrálne územia

Bacúch 800384

Základné sídelné jednotky

Bacúch 20038
Pôbišovo 20271