Bacúrov

Katastrálne územia

Bacúrov 800392

Základné sídelné jednotky

Bacúrov 20039