Bacúrov

Katastrálne územia

Bacúrov 800392

Základné sídelné jednotky

Bacúrov 20039

Banskobystrický kraj (6) » Okres Zvolen (611) » Bacúrov (SK032B518174)