Bádice

Katastrálne územia

Bádice 847267

Základné sídelné jednotky

Bádice 24726

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Bádice (SK0233582697)