Badín

Katastrálne územia

Badín 800473

Základné sídelné jednotky

Badín 20047
Rakytovce 20139
Vlkanová 26989