Bajany

Katastrálne územia

Bajany 800490

Základné sídelné jednotky

Bajany 20049

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Bajany (SK0427522287)