Bajerov

Katastrálne územia

Bajerov 800554

Základné sídelné jednotky

Bajerov 20055

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Bajerov (524174)