Bajerovce

Katastrálne územia

Bajerovce 800562

Základné sídelné jednotky

Bajerovce 20056

Prešovský kraj (7) » Okres Sabinov (708) » Bajerovce (SK0418524182)