Bajtava

Katastrálne územia

Bajtava 800589

Základné sídelné jednotky

Bajtava 20058

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Bajtava (SK0234503037)