Bajtava

Katastrálne územia

Bajtava 800589

Základné sídelné jednotky

Bajtava 20058