Baka

Katastrálne územia

Baka 800597

Základné sídelné jednotky

Baka 20059