Baláže

Katastrálne územia

Baláže 800619

Základné sídelné jednotky

Baláže 20061