Baldovce

Katastrálne územia

Baldovce 800627

Základné sídelné jednotky

Baldovce 20062

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Baldovce (SK0414526371)