Balog nad Ipľom

Katastrálne územia

Balog nad Ipľom 800635

Základné sídelné jednotky

Balog nad Ipľom 20063

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Balog nad Ipľom (SK032A515868)