Baňa

Katastrálne územia

Baňa 800651

Základné sídelné jednotky

Baňa 20065

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Baňa (SK041B527114)