Baňa

Katastrálne územia

Baňa 800651

Základné sídelné jednotky

Baňa 20065