Banka

Katastrálne územia

Banka 800678

Základné sídelné jednotky

Banka 20067
Ratnovská cesta 20068