Banka

Katastrálne územia

Banka 800678

Základné sídelné jednotky

Banka 20067
Ratnovská cesta 20068

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Banka (SK0214581399)