Bánov

Katastrálne územia

Bánov 800724
Malá Kesa 800732

Základné sídelné jednotky

Bánov 20072
Malá Kesa 20073
Nitrianska osada 20074