mesto

Bánovce nad Bebravou

Časti obce

Bánovce nad Bebravou 400907
Biskupice 401251
Dolné Ozorovce 413008
Horné Ozorovce 403519
Malé Chlievany 405840

Katastrálne územia

Bánovce nad Bebravou 800805
Biskupice 802981
Horné Ozorovce 818135
Malé Chlievany 835528

Základné sídelné jednotky

Bánovce nad Bebravou - stred 20076
Biskupice 20298
Bitúnok 20100
Cibislavka - Starý háj 20094
Dolné Ozorovce 20085
Horné Ozorovce 21813
Malé Chlievany 23552
Ozorovské lúky 20089
Partizánska 20078
Prednádražie 20081
Preglejka 20087
Pri Dubničke 20083
Priemyselný obvod I 20093
Priemyselný obvod II 20099
Pri štadióne 20079
Sídlisko Dubnička 20088
Sídlisko Mier 20082
Sídlisko - sever 20084
Vystrkov 20077
Za cintorínom 20092
Za valy 20080

Trenčiansky kraj (3) » Okres Bánovce nad Bebravou (301) » Bánovce nad Bebravou (SK0221542652)