Bara

Časti obce

Malá Bara 401020
Veľká Bara 401031

Katastrálne územia

Malá Bara 801674
Veľká Bara 801682

Základné sídelné jednotky

Malá Bara 20167
Veľká Bara 20168