Barca

Katastrálne územia

Barca 801691

Základné sídelné jednotky

Barca 20169