Bardoňovo

Katastrálne územia

Bardoňovo 802093

Základné sídelné jednotky

Barak 20208
Bardoňovo 20209
Hurbanovce 21017

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Bardoňovo (SK0234503053)