Baška

Katastrálne územia

Baška 802123

Základné sídelné jednotky

Baška 20212