Bašovce

Katastrálne územia

Bašovce 802166

Základné sídelné jednotky

Bašovce 20216

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Bašovce (SK0214558354)