Bátorová

Katastrálne územia

Bátorová 802212

Základné sídelné jednotky

Bátorová 20221

Banskobystrický kraj (6) » Okres Veľký Krtíš (610) » Bátorová (SK032A515876)