Bátorová

Katastrálne územia

Bátorová 802212

Základné sídelné jednotky

Bátorová 20221