Beckov

Katastrálne územia

Beckov 802255

Základné sídelné jednotky

Beckov 20225