Bellova Ves

Katastrálne územia

Bellova Ves 802476

Základné sídelné jednotky

Bellova Ves 20247