Beniakovce

Katastrálne územia

Beniakovce 802611

Základné sídelné jednotky

Beniakovce 20261