Benice

Katastrálne územia

Benice 802654

Základné sídelné jednotky

Benice 20265

Žilinský kraj (5) » Okres Martin (506) » Benice (SK0316512061)