Beša

Časti obce

Beša 401237
Malá Baračka 416095

Katastrálne územia

Beša 802760

Základné sídelné jednotky

Beša 20276
Kulantovo 20278
Malá Baračka 27928