Beša

Katastrálne územia

Beša 802794

Základné sídelné jednotky

Beša 20279