Beša

Katastrálne územia

Beša 802794

Základné sídelné jednotky

Beša 20279

Košický kraj (8) » Okres Michalovce (807) » Beša (SK0427528137)