Betlanovce

Katastrálne územia

Betlanovce 802824

Základné sídelné jednotky

Betlanovce 20282