Biel

Katastrálne územia

Biel 802905

Základné sídelné jednotky

Biel 20290
Čierna nad Tisou 20959

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Biel (SK042B528145)