Biel

Katastrálne územia

Biel 802905

Základné sídelné jednotky

Biel 20290
Čierna nad Tisou 20959