Bíňa

Časti obce

Bíňa 401249
Kolónia 414839

Katastrálne územia

Bíňa 802956

Základné sídelné jednotky

Bíňa 20295
Kolónia 20296