Blahová

Katastrálne územia

Blahová 803022

Základné sídelné jednotky

Blahová 20302