Blahová

Katastrálne územia

Blahová 803022

Základné sídelné jednotky

Blahová 20302

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Blahová (SK0211501484)