Blažice

Katastrálne územia

Blažice 803111

Základné sídelné jednotky

Blažice 20311
Rómska osada 20313