Blažice

Katastrálne územia

Blažice 803111

Základné sídelné jednotky

Blažice 20311
Rómska osada 20313

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Blažice (SK0426521191)