Blažovce

Katastrálne územia

Blažovce 803146

Základné sídelné jednotky

Blažovce 20314