Blažovce

Katastrálne územia

Blažovce 803146

Základné sídelné jednotky

Blažovce 20314

Žilinský kraj (5) » Okres Turčianske Teplice (509) » Blažovce (SK0319512087)