Bobrov

Katastrálne územia

Bobrov 803219

Základné sídelné jednotky

Bobrov 20321