Bobrovec

Katastrálne územia

Bobrovec 803235

Základné sídelné jednotky

Bobrovec 20323
Škorupovo 28164