Bočiar

Katastrálne územia

Bočiar 820547

Základné sídelné jednotky

Bočiar 22054