Bodza

Katastrálne územia

Bodza 803359

Základné sídelné jednotky

Bodza 20335

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Bodza (SK0231501042)