Bodza

Katastrálne územia

Bodza 803359

Základné sídelné jednotky

Bodza 20335