Bogliarka

Katastrálne územia

Bogliarka 803375

Základné sídelné jednotky

Bogliarka 20337

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Bogliarka (SK0411519073)