Bohdanovce

Katastrálne územia

Bohdanovce 803413

Základné sídelné jednotky

Bohdanovce 20341