Boheľov

Katastrálne územia

Boheľov 803430

Základné sídelné jednotky

Boheľov 20343