Boheľov

Katastrálne územia

Boheľov 803430

Základné sídelné jednotky

Boheľov 20343

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Boheľov (SK0211501506)